Skip links

Storytelling, czyli jak angażować słowem

Storytelling to jedna ze skuteczniejszych technik kreowania więzi z odbiorcą za pomocą treści pisanej. Dzięki opowiadaniu historii związanych z marką, produktem lub firmą możliwe jest zaprezentowanie odbiorcy przekazu silnie oddziałującego na jego emocje i wyobraźnię.

Narzędzie to wcale nie jest tak nowe, jak mogłoby się wydawać. Storytelling wykorzystywany jest jako skuteczne narzędzie komunikacyjne od wielu tysięcy lat w przywództwie, dyplomacji oraz zarządzaniu. W samym content marketingu storytelling funkcjonuje od niemal 120 lat.

Kluczowe zasady storytellingu

Czego nauczyliśmy się przez ten czas i jakimi zasadami powinien kierować się dobry storytelling? Poniżej prezentujemy fundamenty, bez których nie byłoby dobrych historii ani rozemocjonowanych odbiorców.

Stworzenie i utrzymanie więzi

Więź w storytellingu to najważniejsze narzędzie, które pozwala tworzyć skuteczną komunikację. Więzi tworzymy bowiem nie tylko w biznesie, ale także w życiu prywatnym. Umiejętność podjęcia dialogu i interakcji z grupą docelową pozwoli tworzyć niezwykle skuteczne komunikaty, które zadziałają na wyobraźnię i emocję, a także skłonią odbiorcę do wykonania planowanej przez nas akcji. Ważne jest, aby więź była w pełni zrozumiała przez odbiorcę. Tylko w ten sposób będzie w stanie związać się z marką.

Kreowanie emocji

Trudno realizować sprzedaż bez emocji. Uważa się, że klienci skupiają się przede wszystkim na doznaniach i emocjach związanych ze ścieżką zakupową produktu, niźli na samym produkcie. Wykreowanie odpowiednich emocji w opowiadaniu historii marki jest kluczowe do zdobywania leadów. Storytelling nie istniałby bez właściwe używanego języka korzyści i tworzenia historii w kontekście, który jest bliski odbiorcy.

Bez autentyczności nie ma storytellingu

Nie ma nic gorszego niż opowiadanie obcej historii niepasującej do wizerunku marki. Storytelling firmy musi być autentyczny. Pamiętaj, że to narzędzie daje Twojej marce głos. W autentycznym storytellingu nie ma miejsca na operowanie sztucznym słownictwem. Opowiadana historia musi nieść własne przesłanie, być oryginalna, a przede wszystkim być Twoja.