Skip links

Wskaźnik viewability, czyli jak oceniać efektywność reklamy internetowej

Metody pomiaru efektywności reklamy internetowej – w odróżnieniu od tradycyjnych mediów – zmieniają się z roku na rok. Dzięki temu reklamodawcy są w stanie lepiej optymalizować kampanie reklamowe, a także precyzyjniej docierać do swoich potencjalnych klientów. Czym jest wskaźnik viewability i jak pozwala on oceniać efektywność reklamy internetowej?

Parametr informujący o ilości odsłon reklamy nie jest skuteczny

Dotychczas parametr impressions, który informuje o ilości odsłon reklamy, nie spełniał swojej funkcji. Podstawowe założenie, że odsłona strony z reklamą wiązała się z jej zobaczeniem przez odbiorcę, było fałszywe. Reklama mogła bowiem wyświetlać się w stopce lub w innym miejscu, w którym nie była widoczna. Problem ten stał się podwaliną do opracowania nowego wskaźnika – viewability.

Strony www Warszawa

Czym jest wskaźnik viewability?

Wskaźnik ten informuje, jaka część emisji reklam mogła być realnie zaobserwowana przez odbiorcę reklamy, czyli, czy znalazła się w polu jego wzroku, w widocznej części strony internetowej. Innymi słowy, viewability określa, czy reklama była widoczna na ekranie.

Co to oznacza w praktyce i jak sprecyzować, że reklama była widoczna na ekranie? Widoczność emisji ustalana jest na podstawie dwóch parametrów: powierzchni wyświetlanej reklamy oraz czasu, przez jaki była ona widoczna.

Za widoczną reklamę uznaje się emisję, której połowa powierzchni widoczna była przez co najmniej jedną sekundę w przypadku reklam displayowych lub gdy połowa odtwarzacza widoczna była w sposób ciągły przez dwie sekundy podczas odtwarzania reklamy wideo.

Jak określany jest parametr viewability?

Viewability podawane jest jako procent reklam, które spełniły powyższe kryteria widoczności. Ile viewability jest satysfakcjonujące? To zależy. Minimalnym satysfakcjonującym poziomem wskaźnika viewability jest ten, który pozwala realizować cele kampanii reklamowych przy odpowiednim poziomie efektywności reklamy. Parametr ten mierzony jest przez większość dostępnych na rynku adserverów oraz platform DPS.